Garanti Akademi ile Geleceği Garantile ''En Kaliteli Hizmeti En Uygun Fiyata Sunuyoruz''

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) İlk olarak 1999 yılında DMS adıyla yapılan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavdır. Sınav 1999 ve 2000 yıllarında DMS,2001 yılında KMS ve 2002 yılından itibaren de KPSS adıyla düzenlenmiştir.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) , ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılan bir sınavdır. Bu sınava 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun veya mezun olacak (1. ve 2. sınıf öğrencileri) durumda bulunan adaylar katılabilir. Herhangi bir yaş sınırı veya alttan ders, staj gibi kısıtlama durumu söz konusu değildir.

YDS NEDİR?

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan KPDS,ÜDS,TUS,KPSS İngilizce ve vb. yabancı dil seviye belirleme sınavları yerine 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete de açıklandığı gibi YDS(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı) yılda 2 kez yapılacaktır. 6 Nisan 2014 İlkbahar dönemi sınavı yapılacaktır.

ALES NEDİR?

Yükseköğretim Genel Kurulunun 2 Şubat 2007 günü yapılan toplantısında,yükseköğretim kurumlarında''öğretim görevlisi,okutman,araştırma görevlisi,uzman,çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına'' atanmak için yaopılması gereken sınav ile Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavının(LES) birleştirilmesine ve yeni sınav adının ''Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olmasına karar verilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK KURSLARIMIZ AÇILMIŞTIR

GARANTİ AKADEMİ DERSHANESİ

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ NEDİR?

  Öncelikle “İş Güvenliği Nedir?” sorusunun yanıtını hatırlayalım. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek için güvenli çalışma ortamını oluşturmalıdır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tedbirlere “İş Güvenliği” denir. İş kazaları, çalışma ve iş güvenliği, insani ve toplumsal açıdan üzerinde durulması gereken bir konudur. Aynı zamanda ekonomik yönden çok önemli bir problemdir. Bu nedenle işyerlerinde iş güvenliği uzmanları görevlendirilir.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR ?

  İş Sağlığı ve Güvenli konusunda , eğitim almış ve gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis,mimar veya teknik elemandır ( Teknik öğretmen,Üniversitelerin Fizik ve Kimya bölümü mezunu. ) Tüm mühendislik mezunları uzman olabilir. Aynı şekilde iş sağlıgı ve güvenliği bölümü mezunları uzman olabilir.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

  Şuan ki düzenlemeye göre, en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren işlerde ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur.Tehlike sınıflandırması mevcuttur, bu sınıflandırma hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda açıklayacağız.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

  Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP OLANLAR HER İŞLETMEDE GÖREV YAPABİLİR Mİ ?

  Hayır, işyerleri tehlike olarak sınıflandırılmıştır.Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olacak şekilde 3 sınıflandırma mevcuttur.Buna göre, İş güvenliği uzmanı sertifkalarıda 3 çeşittir. A sınıfı uzman, B sınıfı uzman ve C Sınıfı Uzmanlıktır.Bu şekilde belgelendirilirler.A sınıfı uzman tüm işletmelerde görev alabilir, B sınıfı uzman az tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki işletmelerde görev alabilirler.C Sınıfı uzmanlar ise sadece az tehlikeli işletmelerde görev alabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK KURSU

 • A SINIFI UZMANLIK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR ?

  (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara
  Bakanlıkça verilir.

 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

  (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
  2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
  Bakanlıkça verilir.

 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmektedir.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ NELERDİR ?

  İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

  b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SÖZLEŞMELERİ NASIL YAPILIR?

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması durumunda Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işveren arasında; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında sözleşme imzalanır.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

  Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimince Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler aşağıdaki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

  Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

  İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

  Üçüncü fıkrada belirtilen sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

 • İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

  Yönetmelikte İşyeri Hemşiresi yerine “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi yer almaktadır.

   

  ·        Hemşire

  ·        Sağlık Memuru

  ·        Acil Tıp Teknisyeni

  ·        Çevre Sağlığı Teknisyeni

   

                  Diplomasına sahip kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

   

  Diğer Sağlık Personeli nasıl olunur?

   

  Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilir.

   

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği yasasında yaptığı değişiklikle, iş güvenliği ve işçi sağlığı adına büyük ve önemli adımlar kapsamında yeniden düzenlenen ve gelişmiş ülkelerin standartların uydurulan iş ve iş güvenliği sağlığı kanununa göre, elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde bir adet iş güvenliği uzmanı ve de bir adet işyeri hekimi bulundurmak zorunlu hale getirildi. Hatta işyeri hekimlerinin ve de iş güvenliği uzmanlarının sayısı işçi sayısına bağlı olarak artırılabilmektedir. Çok sayıda işçi çalıştıran büyük fabrikalarda bu sayının daha fazla olması uygun görülmüştür. Öte yandan “diğer sağlık personeli” adıyla da işyeri hemşiresi ve sağlık memuru gibi diğer bazı sağlık ekiplerinin de görev yapması uygun görülmüştür.

Garanti Akademi Duyurular
ÖZLÜ SÖZLER
FAYDALI LİNKLER

Fotoğraf

 • Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner 

  Alexander EverettGaranti Akademi
 • Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dükkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir,ciddi ve samimi bir şekilde uygula

  KonfüçyusGaranti Akademi
 • İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret 

  Thomas JeffersonGaranti Akademi
 • Öğretmen mum gibidir,kendini tüketerek başkasına ışık verir.

  RuffiniGaranti Akademi

KPSS HABER